ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เฉลยชีววิทยา กิจกรรมท้ายบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ

1. อบ การทำงานของระบบประสาทจะควบคุมการทำงานของอวัยวะที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน เช่น การหดตัวของกล้ามเนื้อ ส่วนระบบต่อมไร้ท่อจะควบคุมการทำงานที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น การเจริญเติบโตของอัณฑะ

2. ตอบ ต่อมใต้สมองแม้จะมีขนาดเล็กแต่มีความสำคัญมาก เพราะสร้างฮอร์โมนหลายชนิดเพื่อควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อหลายต่อมหรือบางชนิดควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ โดยตรง ส่วนไฮโพทาลามัสประกอบด้วยเซลล์นิวโรซีครี  ทอรี ซึ่งจะสร้างฮอร์โมนประสาทมาควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมอง


3.  ตอบ เตี้ยแคระ  เกิดจากการได้รับโกรทฮอร์โมนน้อยเกินไปตอนเป็นเด็ก ทำให้มีอาการเตี้ยแขนขาสั้นแต่สมส่วน สติปัญญาปกติ แต่อวัยวะเพศไม่เจริญเติบโตตามวัย
           สูงผิดปกติ  เกิดจากการได้รับโกรทฮอร์โมนมากเกินไปตอนเป็นเด็ก ทำให้มีรูปร่างสูงเกินปกติ (สถิติสูงกว่า 2.4 เมตร) แขนขายาวสมส่วน  มีอายุสั้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากเนื้องอกของต่อมใต้สมอง
           อะโครเมกาลี เกิดจากการได้รับโกรทฮอร์โมนมากเกินไปตอนเป็นผู้ใหญ่ ทำให้กระดูกไม่เจริญตามความยาวจึงไม่สูง แต่กระดูกจะเจริญทางด้านกว้าง ทำให้กระดูกขากรรไกรขยายออกส่งผลให้ใบหน้ามีรูปคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู  นิ้วมือใหญ่ ผิวหนังหยาบ ลิ้นโต ฟันห่าง4.
           4.1.

          4.2ฮอร์โมน  A   คือ   โพรเจสเทอโรน
                           B    คือ   อีสโทรเจน
                           C    คือ   FSH
                           D    คือ   LH
          4.3 ฮอร์โมน A


5. ตอบ ฮอร์โมนที่มีหน้าที่ลดระดับน้ำตาลในเลือด ได้แก่  อินซูลิน  ฮอร์โมนที่มีหน้าที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด  ได้แก่  กลูคากอน  กลูโคคอร์ติคอยด์และเอพิเนฟริน


6. ตอบ ต่อมที่สร้างเอนไซม์เป็นต่อมที่มีท่อ เมื่อสร้างเอนไซม์จะลำเลียงไปตามท่อ  ขณะที่ต่อมที่หลั่งฮอร์โมนเป็นต่อมไร้ท่อ  ดังนั้นต่อมเหล่านี้จึงมีหลอดเลือดมาหล่อเลี้ยงเพื่อลำเลียงฮอร์โมนไปตามกระแสเลือดเพื่อไปกระตุ้นอวัยวะเป้าหมาย


7. ตอบ ร่างกายจะขาดฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและเป็นโรคเบาหวาน


8. ตอบ เนื่องจากฮอร์โมนวาโซเพรสซินมีหน้าที่ในการควบคุมการดูดน้ำกลับคืน  ทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้น  ในทางการแพทย์จึงนำมาใช้รักษาโรคเบาหวาน เพื่อป้องกันมิให้ปัสสาวะมาก ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น